Rozdělení vín

Rozdělení vín podle vinařského zákona České republiky

Všechna kvalitní vína vypěstovaná v České republice jsou zatříděna (rozdělena a evidována). Proces zatřídění mimo jiné zahrnuje odběr vzorku pro rozbor vína, jeho hodnocení a archivaci. Rozbor provádí akreditovaná laboratoř. Inspekce pak rozhodne, zda toto víno lze uvést do prodeje a rozhodne o jeho zatřídění. Vše je dokumentováno písemným záznamem. Zatříděná vína jsou zveřejněna na webových stránkách Ministerstva zemědělství.

Zatřídění podléhají následující vína:

 1. jakostní víno
 2. jakostní víno s přívlastkem
 3. jakostní šumivé víno stanovené oblasti
 4. aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti
 5. pěstitelský sekt
 6. jakostní perlivé víno
 7. jakostní likérové víno

Víno se dělí na Tiché víno a na Šumivé víno

V nabídce Vinotéky Fany.cz naleznete tichá vína, proto je většina informací v této rubrice věnována tichým vínům a informace o šumivých vínech jsou jen heslovité. Na konci článku však naleznete odkaz na stránky s podrobným popisem šumivých vín.

Tichá vína – stolní víno

Jedná se nejnižší a také nejlevnější kategorii vín.

Stolní víno smí být vyrobeno z hroznů vypěstovaných v jakékoliv zemi EU.

Stolní víno se může označit názvem „Zemské víno“, pokud je, mimo jiné, vyrobeno jen z hroznů povolených odrůd vypěstovaných na schválené vinici v ČR a cukernatost hroznů dosáhla nejméně 14°.

Stolní ani zemské víno nepodléhá zatřídění.

Tichá vína – jakostní víno

Jakostní víno smí být vyrobeno pouze z tuzemských hroznů sklizených na schválené vinici, jejichž cukernatost dosáhla alespoň 15°. Jeho výroba se musí uskutečnit ve stejné vinařské oblasti jako sklizeň. Zatřídění jakostních vín provádí Státní zemědělská a potravinářská inspekce.  Jakostní víno lze označit dovětkem „odrůdové“ nebo „známkové“.

Jakostní víno odrůdové nesmí obsahovat hrozny, rmut či mošt z více jak tří odrůd.

Jakostní víno známkové smí být vyrobeno z více jak tří odrůd vína.

Tichá vína – jakostní víno s přívlastkem

Jakostní víno s přívlastkem musí splňovat veškeré požadavky kladené na jakostní víno. Hrozny pro jeho výrobu musí pocházet z jediné vinařské podoblasti.

Původ hroznů, obsah cukru, odrůdu i hmotnost hroznů ověřuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Dále je například kontrolováno, zda nedošlo k překročení hektarového výnosu.

Jakostní víno s přívlastkem smí být zhotoveno jen z vinných hroznů, moštu, či rmutu složeného z maximálně tří odrůd. Cukernatost moštu nesmí být zvyšována – mošt se nesmí doslazovat.
Jakostní vína s přívlastkem se nesmí konzervovat chemickými látkami, s výjimkou oxidu siřičitého.

Jakostní víno s přívlastkem musí zatřídit Inspekce – kontrolní proces během kterého je prověřeno splnění všech předepsaných podmínek a kvality vína.

Jakostní vína s přívlastkem se dále dělí:

Kabinetní víno.  Je vyrobeno z hroznů, které dosáhly nejméně 19° přírodní cukernatosti. Většinou se jedná o suchá či polosuchá vína s příjemnou chutí. Doporučujeme konzumovat 1 – 3 roky po sklizni.

Pozdní sběr.  Hrozny na jeho výrobu musí být sklizeny až tehdy, kdy obsah cukru v hroznech dosáhne minimálně 21°.  Většinou se jedná o kvalitní vína, s vyšším extraktem a nižším až středním obsahem cukru.

Výběr z hroznů. Víno vyrobené z hroznů, sklizených až poté, co vyzrály alespoň na 24° cukernatosti. Často se jedná o víno s vyšším procentem alkoholu, extraktivní, polosuché nebo polosladké. Bývá vhodné k archivaci i jako dárek.

Výběr z bobulí. Hrozny na výrobu tohoto vína zrají velmi dlouho, až dosáhnou alespoň 27° cukernatosti. Musí být sklízeny ručně. Jedná se o plná, extraktivní vína s vyšším obsahem cukru vhodná k archivaci i jako dárek.

Výběr z cibéb. Víno je povoleno vyrábět pouze z hroznů napadených ušlechtilou plísní šedou, nebo z přezrálých bobulí, které dosáhly cukernatosti 32°. Musí být sklízeny ručně. Jedná se o výjimečná, velmi plná, extraktivní, většinou sladká vína.

Ledové víno. Hrozny jsou ručně sklízeny v mrazu, při teplotě -7°C, nebo nižší, a nesmí rozmrznout ani při lisování. Ledové krystaly drží vody a ta pak není vylisována. Cukernatost moštu musí dosáhnout alespoň 27°. Ledová vína jsou velmi extraktivní, obsahují mnoho zbytkového cukru a jsou relativně vzácná.

Slámové víno. Ručně sklizené, dobře vyzrálé a nepoškozené hrozny jsou dosoušeny po dobu minimálně tři měsíce po sklizni na slámě nebo rákosu, či jsou uloženy ve větraném prostoru. Tak dochází k odpaření části vody z bobulí. Většinou se jedná o hrozny bílých odrůd. Mošt musí mít cukernatost nejméně 27°. Slámová vína jsou, stejně jako ledová vína, velmi extraktivní, obsahují mnoho zbytkového cukru a jsou relativně vzácná.

Tichá vína  –  dělení podle obsahu zbytkového cukru

Víno suché obsahuje 0–4 g cukru/litr, nebo max. 9 g cukru/litr, za předpokladu, že rozdíl mezi zbytkovým cukrem a celkovým obsahem kyselin (po přepočtení na kyselinu vinnou) je maximálně 2 gramy

Víno polosuché obsahuje 4,1 – 12 g cukru/litr

Víno polosladké obsahuje 12,1 – 45 g cukru/litr

Víno sladké obsahuje 45 g a více cukru/litr

Barrique

Jedná se o dubové sudy o obsahu 225 litrů. Zevnitř jsou ožehnuty ohněm. Do vína zrajícího v barrique sudech se dostávají látky ze dřeva a tím ovlivňují jeho charakter. Podle stupně vypálení sudu lze pak v jeho vůni cítit aroma dřeva, kouře, karamelu, vanilky, ale třeba také čokolády či kávy…

Vzhledem k tomu, že barrique sudy je možno použít maxímálně 3x, jedná se o nákladný výrobní proces. Takto vyzrálá vína proto mají punc výjimečnosti a patří mezi dražší vína.

Víno originální certifikace

Víno originální certifikace, bývá také označováno zkratkou VOC nebo V.O.C, musí odpovídat minimálně jakostním požadavkům pro jakostní víno a musí být vyrobeno na menším území, než je vinařská oblast. Jeho výrobce musí být členem sdružení, které je oprávněné přiznávat označení vína originální certifikace. Toto víno sice podléhá dozoru, není však zatříďováno tak, jako je tomu u jakostních vín.

Šumivá vína (sekt)

Šumivé víno je vyrobeno kvašením vinných hroznů, nebo moštu, nebo vína, jsou-li tyto vhodné k výrobě stolního vína.

Rozdělení šumivých vín podle jakosti:

 1. Jakostní šumivé víno – sekt.
 2. Jakostní šumivé víno stanovené oblasti – sekt s.o.
 3. Pěstitelský sekt.
 4. Aromatické jakostní šumivé víno.
 5. Aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti – aromatický sekt s.o.

Rozdělení šumivých vín podle obsahu cukru:

 1. Brut nature – přírodně tvrdé. Obsahuje méně než 3 g cukru/litr, po druhotném kvašení nesmí být dodán žádný cukr
 2. Extra brut – zvláště tvrdé. Obsahuje mezi 0 a 6 g cukru/litr
 3. Brut – tvrdé. Obsahuje méně než 15 g cukru/litr
 4. Extra dry – zvláště suché. Obsahuje 12 – 20 g cukru/litr
 5. Sec – suché. Obsahuje 17 – 35 g cukru/litr
 6. Demi-sec – polosuché. Obsahuje 33 – 50 g cukru/litr
 7. Doux – sladké. Obsahuje více než 50g cukru/litr

Perlivá vína se dělí podle jakosti:

 1. Perlivé víno
 2. Jakostní perlivé víno

Likérová vína se dělí podle jakosti:

 1. Likérové víno
 2. Jakostní likérové víno

Více informací o šumivých, perlivých a likérových vínech naleznete naleznete na národní webové stránce moravských a českých vín.

Rozdělení vín podle stáří

 1. Mladé víno
 2. Zralé víno
 3. Archivní víno     

Rozdělení vín podle smyslů

 1. Barva – bílé, růžové, červené
 2. Vůně – voňavé, neutrální, zapáchající
 3. Chuť – suché až sladké, prázdné až plné, fádní až kyselé,…