Rychlost odbourávání alkoholu

Na otázku „Za jak dlouho po večírku mohu řídit?“ není jednoduchá odpověď, a to z řady důvodů. Jinak tráví a vylučují alkohol muži a jinak ženy. Ty totiž mají větší podíl tuku – stejně jako například senioři – a hůře vyvinutý odbourávací mechanismus.
U starších lidí je ještě problém v tom, že užívají mnoho léků, které v kombinaci s vypitým pivem nebo vínem mohou výrazně ovlivnit jejich chování

Jak rychle se odbourává alkohol v těle?

Rychlost odbourávání alkoholu  v těle uvádějí odborné prameny např. 0,085 g (ženy) až 0,1 g (muži) alkoholu na 1 kg tělesné hmotnosti za 1 hodinu. Vstřebávání alkoholu se zpomaluje a snižuje, jestliže je v žaludku přítomna potrava obsahující bílkoviny.

Co urychluje a co zpomaluje odbourávání alkoholu

Co urychluje odbourávání alkoholu

Co zpomaluje odbourávání alkoholu

Mužské pohlaví. Ženské pohlaví.
Vysoká tolerance (odolnost) vůči alkoholu. Nízká tolerance (odolnost) vůči alkoholu.
Dobré tělesné zdraví. Vážné jaterní onemocnění.
Současná léčba některými léky.
Vysoký podíl tuku na tělesné hmotnosti.
Alkohol se odbourává mnohem pomaleji u dětí a dospívajících a také ve stáří.

Jaký je obsah alkoholu v nápojích

  • Vína ve 200 ml (2 dcl)                                     15,9 až 22,2 g
  • 40% lihovina v 50 ml (0,5 dcl)                          cca 15,8 g
  • 12° pivo v půl litru přibližně                              cca 15,4 g

Vybaveni těmito údaji a kalkulačkou můžeme nyní spočítat, za jak dlouho se odbourá alkohol z krve.

1. příklad

Muž středního věku o hmotnosti 80 kg vypil půl litru vína. Jednalo se o víno s obsahem 8,7 g  alkoholu ve 100 ml, tedy 43,5 g v půl litru. Muž pil po vydatném jídle a budeme počítat, že 10 % alkoholu se nevstřebalo.
Vstřebaný alkohol tedy činí 39,15 g alkoholu. Jedná se o zdravého muže a lze předpokládat, že odbourá 0,1 g alkoholu na jeden kilogram hmotnosti za hodinu, což při jeho 75 kg činí 7,5 g. Následuje trojčlenka:

7,5 g alkoholu …………….. za 1 hodinu

39,15 g alkoholu …………. za 5,22 hodiny, tedy za 5 hodin a 13 minut

2. Příklad

Žena o hmotnosti 60 kg vypila stejné množství alkoholu –  půl litru vína  s obsahem 8,7 g  alkoholu v 100 ml, tedy 43,5 g v půl litru. I ona pila po jídle a lze odečíst 10 % nevstřebaného alkoholu. Vstřebaný alkohol tedy činí 39,15 g.
V tomto případě budeme vzhledem k jejímu ženskému organismu předpokládat pomalejší odbourávání rychlostí 0,085 g alkoholu na 1 kg hmotnosti za hodinu, což činí při 60 kg 5,1 g za hodinu.

5,1 g alkoholu ……………. za 1 hodinu

39,15 g alkoholu…………. za 7,68 hodiny, tedy za 7 hodin a 41 minut

Pozdní následky pití

Z uvedených údajů není těžké si odvodit, že při vysokých dávkách alkoholu může alkohol v krvi přetrvávat i druhý den, jestliže pití skončilo v noci.
Ale i když se alkohol odboural, po předchozí zátěži vysokou dávkou alkoholu je schopnost řízení v kocovině pronikavě zhoršená. Důvodů je řada:

  • Velké ztráty vody (alkohol tlumí sekreci hormonu ADH, který snižuje zpětné vstřebávání alkoholu v ledvinách).
  • Velké předchozí ztráty minerálů.
  • Riziko hypoglykémie (poklesu krevního cukru).
  • Nevyspalost
  • Nepříjemné tělesné i dušení stavy, což zhoršuje soustředění a odvádí pozornost od řízení.
  • Možné zhoršení některých chronických nemocí jako vysoký krevní tlak, cukrovka, nemoci trávicího systému atd.

Jaký čas potřebuje alkohol, než zmizí z krve řidiče (v hodinách)

Poznámka: výpočty jsou orientační a berou v úvahu  muže o hmotnosti 85 kg a ženu o hmotnosti 60 kg. Nebrali jsme v úvahu resorpční deficit, který kolísá podle toho, jaké bylo před pitím alkoholu požito jídlo.

Důležitá poznámka: Ženy, děti a mládež, lidé vyššího věku, ti kdo trpí některými nemocemi nebo jsou léčeni určitými léky, odbourávají alkohol pomaleji nežli uvádí tabulka.