Základní pravidla servírování vína

Víno je nápojem vysoce společenským, a proto i jeho servírování se podřizuje daným pravidlům. Svým hostům můžeme kvalitní víno i odprezentovat, ponovořit o jeho charakteristice a značce a nabídnout ověření kvality vína jeho ochutnáním.
K degustaci vyzveme významného hosta, nalijeme asi třetinku a vyčkáme až posoudí jeho kvalitu. Host zhodnotí vzhled, vůni, chuť i teplotu vína. Tepreve po schválení nalijeme i ostatním hostům.

Víno naléváme do správného druhu sklenice

Velmi důležitá je správná volba sklenic pro podávání vína, špatně zvolený tvar může totiž negativně ovlivnit výslednou chuť vína. Sklenice by měla lahodit oku, aby sama o sobě navodila příjemnou atmosféru a platí zásada, že víno se nemá pít, ale vychutnávat.

Jaké skleničky?

Nejvhodnější jsou sklenky z krystalového, čirého, průhledného skla, s dostatečně dlouhou nožku s kruhovou základnou. POZOR na jednu zásadu: sklenice musí být čistá a suchá.
Objem skleničky by měl být alespoň 250 ml, lepší je 350 ml a více. Vína se nalévá 70-80 ml, aby jste měli možnost sklenkou zatočit a vnímat uvolňující se vůně.

  • Pro bílá vína se k hornímu konci tulipánovitě zužuje a otvor by měl mít průměr 46 mm.
  • Pro červená vína je sklenička ve spodní části rozšířenější a nahoře otevřenější, otvor by měl mít v průměru 60 mm.  Pro červená vína je důležitý větší styk se vzduchem a proto větší plocha hladiny vína.
  • Pro šumivá vína jsou vysoké a úzké sklenky – flétny, v nichž je dobře vidět perlivost vína.

Vhodné teploty podávání vina

Velmi důležite pro udržení kvality vína je teplota podávání .

  • Bílá vína se doporučuje podávat při teplotě 7-10°C, plná bílá vína při teplotě 10-12°C. U bílého vína musíme počítat s tím, že i když je správně vychlazené, jakmile víno nalijeme do skledniček jeho teplota o několik stupňů stoupne.
  • Červená vína se servírují obvykle při teplotě 15 – 18°C . Růžová a lehká červená vína při teplotě 10-13°C, šumivá vína při teplotě 4-7°C.

Skladování vína

Zatímco je 11°C  je pro víno ideální skladovací teplota, jakákoliv teplota mezi 5 a 18°C je vyhovující za předpokladu, že teplota ve sklepě, v místnosti příliš nekolísá!
Vyšší teploty samozřejmě zvyšují oxidaci vína,takže láhev skladována při teplotě 18°C bude zrát = stárnout mnohem rychleji, než stejné víno skladované při teplotě 11°C.

Konstantních 18°C je pro víno vhodnější než nestálé teploty, které často dosáhnou 11°C, ale klesnou jeden den o 3°C a následující den se zase zvýší o 3°C. 

Vínu velmi škodí ultrafialové záření, je ovšem třeba je chránit i před slunečním světlem i umělém osvětlení. Tma je pro skladování vína stejně důležitá jako vhodná teplota. Láhve nebo kartóny by měli být ukládány na ležato.