Aurelius

Aurelius, informace o odrůdě:

Původ: Česká republika, Morava. Zápis do Státní odrůdové knihy ČR: 1983

Vznikl křížením: Ryzlinku rýnského a Neuburského

Historie: Aurelius vyšlechtili Ing.Josef Veverka a Ing.František Zatloukal ve Šlechtitelské stanici v Perné, na úbočí Pavlovských vrchů, na samotném jihu Moravy.

Jméno Aurelius odrůda dostala na počest římského císaře Marka Aurelia Proba (panoval 276-282 n.l.).
Právě jemu je připisována zásluha za první vysazení révy vinné na našem území.
Některé historické prameny uvádějí, že za jeho vlády X.římská legie poprvé vysadila réví na úpatí Pavlovských vrchů. Snad dokonce i v nynějším katastru obce Perná. Tedy tam, kde byla nová odrůda vypěstována.
Vysazení vinné révy na území dnešní Moravy tehdy bylo možné díky císařovu rozhodnutí, kterým zrušil zákaz vysazování vinic severně od Alp.
Zákaz výsadby v severních částech říše římské platil nepřetržitě po mnoho století. Chránil místní vinaře před konkurencí a zároveň i císařskou pokladnici, které daně z prodeje vína zajišťovaly stabilní zdroj příjmů.

Doba sklizně: konec září

Požadavky na stanoviště: Aurelius je nenáročný, daří se mu na všech druzích půd. Vzhledem k tomu, že je málo odolný vůči houbovým chorobám, je vhodné jej vysazovat spíše na sušších stanovištích.

Rozšíření: Aurelius je ideální odrůda pro naše klimatické podmínky. Daří se ji ve všech vinařských oblastech v České republice.

Víno: Jedná se o vyhledávanou odrůdu bílého vína. Aurelius zdědil po Ryzlinku rýnském plnou chuť s intenzivnějšími kyselinkami a aromatickými látkami a mírně vyšší kořenitostí.