Panenské víno

Panenské víno není odrůda.

Panenské víno je víno, které je vyrobeno z první úrody hroznů mladého vinohradu. První úroda většinou nastává ve čtvrtém roce po výsadbě vinohradu.

Panenské víno je vzácné víno. V nabídce jednotlivých vinařů se s ním můžeme setkat jen velmi výjimečně. Je to způsobeno tím, že v současnosti je vysazováno jen velmi málo nových vinohradů. Jejich výsadba je totiž ze strany správních orgánů Evropské unie přísně regulována.

Mladé vinohrady jsou většinou vysazovány pouze tam, kde již vinice byly. Nahrazují tak původní starý vinohrad. Vzhledem k dlouhé životnosti révy vinné, ta běžně dosahuje 25 – 35 roků, a při dobré péči je i více než dvojnásobná, nedochází k této obměně příliš často. Na nových plochách je v EU, a tím pádem i v ČR, výsadba vinohradu povolena jen výjimečně.

Važme si proto spolu s vinařem jeho panenského vína. Letos tu je a příští rok již nebude.