Tajemství vinné etikety

Patříte mezi vinné nadšence laiky? I když nemáte za sebou žádný sommeliérský kurz a dost často tápete, co že je to aroma černého rybízu, milujete dobré víno.
Máte však obrovský problém s nákupem vína pro běžné příležitosti. Teoreticky tušíte, že když budute potřebovat „něco lepšího“, máte navštívit vinotéku. Jenže jakmile vybíráte víno k nedělnímu obědu, nevíte a bloumáte mezi regály?

Nápovědou vám mohou být etikety na lahvích. Na nich musí být uvedené všechny podstatné informace, které vám jako zákazníkovi pomohou vyřešit otázku, jaké víno si vybrat.

To, co najdete na etiketě, je dané vinařským zákonem. Tedy pro všechny vína platí stejná pravidla. „Obal vám prozradí více.

Dozvíte se, z jaké oblasti víno pochází. Jméno jeho výrobce vám může také pomoci. Někteří výrobci dodávají na etikety slovní popis vína, kterého se můžete držet. Kvalitu vína však poznáte jen degustací. Platí pouze jedno pravidlo: pít, pít a zase jen pít,“

Legislativa a  pravidla

Vstup do Evropské unie přináší zákazníkovi větší možnosti výběru. Jak se ale orientovat při výběru vína v tak  rozmanité nabídce?  Naučme se číst údaje na etiketě.

Vstup do EU přináší některé změny. Nový „Zákon o vinohradnictví a vinařství“ přináší mnoho zásadních informací pro vinaře a pěstitele, ale je zajímavý také pro milovníky vín.
Při výběru vína nám totiž často již etiketa a jméno výrobce neomylně napoví o jaké víno se jedná. Pokud si zapamatujete základní údaje například o vínech přívlastkových, zapůsobíte na okolí nejen jako znalci vín, ale především si budete umět sami vybrat kvalitní víno.
A to je dovednost téměř k nezaplacení. V následujících řádcích naleznete vybrané informace z platného vinařského zákona.

Jméno výrobce nebo název společnosti

Která víno vyprodukovala. Díky této informaci si každý může udělat obrázek zdali víno jehož výrobce má sídlo mimo zavedené vinařské oblasti je to po čem opravdu touží.Vinařský zákon č. 321/2004 z 28.4.2004 změnil rozdělení vinařských regionů v celé České republice. Proti původnímu členění se celá ČR se dělí na dvě produkční oblasti – Čechy a Moravu.
Tyto oblasti se dále člení na podoblasti.

Etiketa jakostního vína s přívlastkem obsahuje kromě údajů stanovených předpisy Evropských společenství dále tyto údaje:

 • název vinařské oblasti ve které byly sklizeny hrozny užité k výrobě vína
 • název vinařské podoblasti ve které byly sklizeny hrozny užité k výrobě vína
 • název odrůdy
 • název vinařské obce (jestliže produkty užité k výrobě vína pocházejí výlučně z této vinařské obce)
 • název viniční tratě (jestliže produkty užité k výrobě vína pocházejí výlučně z této viniční tratě)

Obchodní značka vína

Například CHAMPAGNE nebo také Rulandské bílé či kupáže označované „CUVÉE“.

Kategorizaci vín

Přátele dobrých vín budou jistě zajímat následující informace. Etiketa by také měla obsahovat i informaci o kvalitě vína (stolní, zemské, jakostní…) tato označení jsou opět pevně zakotvena ve vinařském zákoně.

 • Stolní víno: Je to víno, u kterého se nezdůrazňuje odrůda ani ročník. Zákon doslova říká : u stolního vína nesmí být na etiketě uváděn ročník ani odrůda.
 • Jakostní víno: Tato kategorie je pro znalce vín nejzajímavější. Vína mají osobitý charakter a nesmí být doslazovaná. Obsahují tedy pouze přírodní hroznový cukr, často ve velmi malém množství. Suché víno například obsahuje maximálně 4 gramy cukru na jeden litr.
 • Jakostní víno s přívlastkem se vyrábí v těchto druzích
 1. kabinetní víno
 2. pozdní sběr
 3. výběr z hroznů
 4. výběr z bobulí
 5. výběr z cibéb
 6. ledové víno
 7. slámové víno
 • Jakostní víno s přívlastkem kabinetní víno lze vyrábět pouze z  hroznů o cukernatosti nejméně 19 stupňů
 • Hrozny na pozdní sběr mají cukernatost nejméně 21 stupňů
 • Výběr z hroznů je vyroben z hroznů, které mají cukernatost nejméně 24 stupňů
 • Výběr z bobulí je dovoleno vyrábět pouze z vybraných bobulí, které dosáhly cukernatosti nejméně 27 stupňů
 • Výběr z cibéb je dovoleno vyrábět pouze z vybraných bobulí napadených ušlechtilou plísní šedou nebo z přezrálých bobulí, které dosáhly cukernatosti nejméně 32 stupňů normalizovaného moštoměru.
 • Jakostní víno s přívlastkem ledové víno je dovoleno vyrábět pouze z hroznů, které byly sklizeny při teplotách minus 7 °C a nižších a v průběhu sklizně a zpracování zůstaly zmrazeny a získaný mošt vykazoval cukernatost nejméně  27 stupňů normalizovaného moštoměru
 • Jakostní víno s přívlastkem slámové víno je dovoleno vyrábět pouze z hroznů, které byly před zpracováním skladovány na slámě či rákosu nebo byly zavěšeny ve větraném prostoru po dobu nejméně 3 měsíců, a získaný mošt vykazoval cukernatost nejméně 27 stupňů normalizovaného moštoměru

Obsah lahve

Obecně platí nepřímá úměra čím menší objem lahve tím větší kvalita vína. Nejkvalitnější ledová vína jsou téměř výhradně prodávána v lahvích s objemem „pouhých“ 0,3 litru naproti tomu stolní vína lze běžně zakoupit i ve 2 lirových PET lahvích.

Datum výroby

Viněta na lahvi by krom data lahvování měla obsahovat i datum sklizně a číslo šarže.